BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามเป็นเวลากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ Bronze Day Spa ซึ่งเปิดในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาและศูนย์การค้าชั้นนำอื่นๆ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมเกียติภูมิของผู้หญิง


ที่อยู่ เลขที่ 549/375 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700


โทร 02-8644727 | แฟกส์ 02-4122848

1. District Manager (ผู้จัดการเขต)

1.สามารถควบคุมสาขาได้ไม่น้อยกว่า 3-5 สาขา
2.มีความสามารถในการวางแผนงาน,กลยุทธ,การตลาด
3.สามารถทำงา

อัตรา 5

เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  2. ผู้จัดการร้าน

  1.ควบคุมดูและคุณภาพการบริการของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
  2.ควบคุมดูแลการทำงานของบุคลากรในสาขา

  อัตรา 10

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  3. Programmer

  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (สต็อกสินค้า)

  จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของสาขา

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

  1.วางแผนและดำเนิการด้านประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนภายนอกและสื่อโฆษณาต่างๆ
  2.วางแผนดำเนินการจัดกิจก

  อัตรา 10

  เงินเดือน 9,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  6. เจ้าหน้าที่ Event Promotion

  1.งานด้านการวิเคราะห์หรือวิจัยการตลาด
  2.วิเคราะห์วิจัยการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นของคู่ค้าและคู่แข่ง

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  7. ที่ปรึกษาด้านความงาม (Consultant) ด่วน

  1.ให้ข้อมูลของการบำบัด (Treatment) กับลูกค้าอย่างถูกต้อง
  2.ให้ข้อมูลสินค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณป

  อัตรา 20

  เงินเดือน 12,000-40,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  8. Tele Sales

  1.เสนอขายสินค้า (ผลิตภัณฑ์) ทางโทรศัพย์
  2.รักษากลุ่มลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,000-15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  9. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

  1.บริการลูกค้า
  2.ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้า
  3.แก้ปัญหาเบื้องต้นกรณีลูกค้ามีปัญหา

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,500 -12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  10. พริตตี้/MC/พิธีกร (งานประจำ)

  1.Presenter แนะนำผลิตภัณฑ์
  2.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  3.ออกบูธแสดงสินค้า
  (สามารถเดินทางไปต่างจัง

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  11. ช่างนวดหน้า (ด่วน)

  1.ให้การบำบัดโดยยึดหลักวิชาการ
  2.ให้การบำบัดตามมาตรฐานแห่งการปฏิบัติงาน
  3.ให้การบำบัดตามหลักมาตรฐา

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 6,500-15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  12. ช่างนวดตัว (ด่วน)

  1.ให้การบำบัดโดยึดหลักความรู้ทางวิชาการ
  2.ให้การบำบัดตามมาตรฐานแห่งการปฏิบัติงาน
  3.ให้การบำบัดตามห

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 6,500-15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  13. Product Manager (ด่วนมาก)

  1.ดูแลด้านผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง
  2.สร้างยอดขาย(มีประสบการณ์การในการทำ Taget ให้ได้ยอดสูง ๆ จะพ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 20,000 - 40,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  14. เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll,ประกันสังคม) ด่วน

  1.ทำเงินเดือนพนักงาน
  2.คิดโอทีพนักงานในแต่ละสาขา
  3.ติดต่องานประกันสังคม ในเรื่องต่างๆ
  4.ดูแลเรื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,500 -12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกอกน้อย, บางพลัด

  วันที่ 17 พ.ค. 2553
  หางานกทม   หางานกาฬสินธุ์   หางานยโสธร   หางาน สมุทรปราการ   หางานโรงงาน   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานเขตมีนบุรี   หางานในจันทบุรี   หางานมหาสารคาม   หางานซอยลาซาล   หางานทำแถวอยุธยา   หางานพาร์ทไทม์   หางานพัทยา   หางานสมุย   หางานลําปาง  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap