BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด


ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน SHARP


ที่อยู่ 64/1 หมู่ 4 ถ.กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540


โทร 02-312-4190-5 ext. 130 | แฟกส์ 02-312-4185

1. ช่างเทคนิคศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Technician)

1. ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผล

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  2. เจ้าหน้าที่บัญชี

  • ดูแลและรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีซื้อ (ค่าใช้จ่าย)
  • รับผิดชอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  3. พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์

  -ทำหน้าที่จัดทำข้อมูลและแบบที่เกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
  -ดูแลการจัดทำตัวอย่างงานบรรจุภัณฑ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  4. ช่างแม่พิมพ์พลาสติก

  -ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
  -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแม่

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  5. ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา

  - ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารสถานที่
  - ปฎิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง
  - ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  6. ช่างซ่อมบำรุง ช่างCNC

  1. งานช่างซ่อมบำรุง : ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. งานช่างแ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  7. พนักงานธุรการ

  1.ให้การต้อนรับและคำแนะนำแก่ผู้มาติดต่องานที่บริษัทฯ
  2.รับและโอนสายโทรศัพท์สายนอกที่ติดต่อเข้ามายัง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  8. Safety officer

  ไม่ระบุ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  9. ช่างเขียนแบบเครื่องกล

  1.ดำเนินการศึกษาข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานเพื่อใช้ในการเขียนแบบ
  2.ทำหน้าที่เขียนแบบโดยใช้คอ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  10. Engineer (many positions) Work at Bangplee factory

  ไม่ระบุ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  11. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  12. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  13. ช่างไฟฟ้า

  บริษัท ฯ ต้องการช่างไฟฟ้าเข้ามาปฎิบัติงานในส่วนงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าต่างๆ หลายหน่วยงาน ดังนี้

  ส่ว

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  14. ช่างเทคนิค (แม่พิมพ์พลาสติก)

  - ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
  - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  15. Safety officer

  • Monitor safety activities to comply with standard procedure and legal.
  • Conduct an investigation

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  16. Programmer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  17. ช่างเทคนิค, ช่างเขียนแบบ

  1. งานช่างซ่อมบำรุง : ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักรและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. งานช่า

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ต่อรองได้

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  18. Project Admin

  • รับผิดชอบดูแลส่วนงานบริการ
  • รับผิดชอบด้านการบริหารโครงการ
  • รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  19. ช่างยนต์

  1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Utilities&Facilities ทั้งหใด ให้สำเร็จลุล่วงได้
  2. ซ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  20. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. ดูแลและประสานงานทางด้านซ่อมบำรุงทั่วไป
  2. ควบคุมงานขาย Scrap ของโรงงาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บังค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558


  21. ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้าง,ติดตั้งเเละเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)

  1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 26 พ.ย. 2558
  หางานขายประกัน   หางานแถวบางแค   หางานอุบล   หางานเลย   หางานปทุม   หางาน นครราชสีมา   หางาน สุพรรณบุรี   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางานในสมุทรสงคราม   หางานราชบุรี   หางานขายเสื้อผ้า   หางานดีเทลยา   หางานคลีนิค   หางานภูเก็ต   หางานทำแถวอยุธยา   หางานนนทบุรี   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap