BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าระดับอาเชี่ยน และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นเวลากว่า 27 ปี งานแสดงสินค้าที่จัด อาทิ
งานสถาปนิก ,Interior In Trend, Bus & Truck , Energy Saving และ ConsTech สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ Builder News, Bus & Truck , Energy Saving และ Hot Golf


ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากองบรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
รายละเอียดงาน
- กำหนด วางแผนการจัดทำต้นฉบับแต่ละฉบับไว้
ล่วงหน้า
- กลั่นกรองต้นฉบับ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาพใน
หนังสือ
- ควบคุมการออกแบบจัดทำรูปเล่มให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงานที่กำหนดไว้
- ควบคุมการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการและการ
ใช้ทรัพยากรในการทำงานที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด
- เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในลักษณะ
ของ News & Photo Bank
- รายงานผลการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการ
รวมทั้งปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข้ รวมทั้ง
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้นให้ผู้จัดการฝ่ายทราบ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานด้านกองบรรณาธิการ หรือผู้สื่อข่าว นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรม การจัดรูปเล่ม ออกแบบ จัดองค์ประกอบงานสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ได้ดี
5. มีกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และปรับปรุงนำเสนอรูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
6. มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7. มีความละเอียดรอบคอบ
8. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี
9. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยค่าครองชีพ - เงินเบี้ยเลี้ยง, เงินค่าพาหนะ - ค่าคอมมิชชั่น - ฝึกอบรมและสัมมนา การพัฒนาความรู้ในสายอาชีพ

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือทางอีเมล์

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


เลขที่ 200/12-14 ชั้น 6 อาคาร เอ.อี.เฮ้าส์ ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: 0-2717-2477 ต่อ 102-104 Fax: 0-2717-2466
WebSite: http://www.TTFIntl.com, http://www.ArchitectExpo.com, http://www.buildernews.in.th, http://www.BusAndTrucks.com

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > ผู้จัดการแผนกบุคคล/สำนักงาน
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > พนักงานชั่วคราว (งานแสดงสินค้า)
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/สมาชิกสัมพันธ์
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > Web Content
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > พนักงานธุรการเลขานุการบริหาร
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > Sale Administration
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ส่งเสริมการตลาด ด่วนมาก!!
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > กองบรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > Sales Respresentative
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > Call Center พนักงานบริการลูกค้า
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > ผู้จัดการทีวี ฝ่ายรายการ
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > PR Marketing & Communication
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิค ออกแบบสิ่งพิมพ์นิตยสาร
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าทีเขียนแบบ หรือออกแบบกราฟิค
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เลขานุการฝ่าย
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิค TV ฝ่ายรายการ (Graphic Design)
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > Creative
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing & Corporate Communication
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/สมาชิกสัมพันธ์
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ส่งเสริมการตลาด
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > กองบรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > Sales Respresentative
หางาน กิมหยง   หางานดีเทลยา   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานโรงพยาบาล   หางานนิคมลําพูน   หางาน สุพรรณบุรี   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานจังหวัดขอนแก่น   หางานหัวหิน   หางานจิวเวลรี่   หางานราชบุรี   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานราช   หางานร้านเบเกอรี่   หางานขับรถส่งของ   หางาน part time   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , ที่ท่องเที่ยว , ที่พัก , ร้านอาหาร , คาเฟ่ , เว็บท่องเที่ยว , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap