บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าระดับอาเชี่ยน และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นเวลากว่า 27 ปี งานแสดงสินค้าที่จัด อาทิ
งานสถาปนิก ,Interior In Trend, Bus & Truck , Energy Saving และ ConsTech สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ Builder News, Bus & Truck , Energy Saving และ Hot Golf
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/สมาชิกสัมพันธ์
1. วางแผนงานพัฒนาสมาชิกให้มีการขยายฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
2. เดินสายออกบูธในงานที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของหนังสือเพื่อสร้างการรับรู้ของหนังสือ รวมถึงรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่ม
3. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกในอนาคต
4. สร้างสมาชิกสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
5. ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้กับสมาชิกทั้งทางไปรษณีย์และบริษัทผู้แทนจำหน่าย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน  ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 24-32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสาร นิเทศศาสตร์
3. ประสบการณ์ ทางด้านการตลาด หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด/การขาย หรือประสบการณ์ด้านการทำหนังสือ
4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ โปรแกรมพื้นฐาน MS. Word/Excel/Power Point/Outlook Express/Internet
5. ถ้ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจาราณาเป็นพิเศษ
6. มีความคล่องตัว มนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้อย่างดี
7. มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอม รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
8. มีทักษะ และทัศนคติดี
9. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ  - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยค่าครองชีพ - เงินเบี้ยเลี้ยง, เงินค่าพาหนะ - ค่าคอมมิชชั่น - ฝึกอบรมและสัมมนา การพัฒนาความรู้ในสายอาชีพ
วิธีการสมัคร  สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือทางอีเมล์
ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 200/12-14 ชั้น 6 อาคาร เอ.อี.เฮ้าส์ ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร  10250
Tel: 0-2717-2477 ต่อ 102-104  Fax:0-2717-2466
  WebSite : http://www.TTFIntl.com, http://www.ArchitectExpo.com, http://www.buildernews.in.th, http://www.BusAndTrucks.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้