1577 Home Shopping จำกัด 
1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
Stratigic Planning officer
1. ช่วยหัวหน้างานในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ (Analyze External Business Factor) ที่สามารถมีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น Consumer ,Competitor : Growth, Revenue, Margin, Forecast ,Business Environment ,Company Business Data
2. ช่วยจัดทำแผนธุรกิจ หรือโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว (Business Model) โดยมีข้อมูลในแต่ละมิติขององค์กรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หรือแนวคิดจากผู้บริหารในแต่ละมิติ เช่น ด้าน Product, Operation, Profit, Channel เป็นต้น
3. มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนด & Feedback ผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และ Action Plan ที่เกี่ยวข้องกับ KPIs
ร่วมกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ในเรื่องทิศทาง เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้มีความสอดคล้อง และสามารถวัดผลงานได้จริง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
4. ติดตาม Action Plan พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับแต่ละหน่วยงานด้านการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จตามแผนงาน
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถนำไปดำเนินการได้
6. ดูแลจัดการฐานข้อมูลลูกค้า เช่น ข้อมูลลูกค้า, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, Repeat Order เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงาน Marketing นำไปจัด Campaign หรือ Activity ในการกระตุ้นยอดขาย รวมถึงดูแลผล Survey ต่างๆ (Internal CSI, External CSI, Product Survey) และพิจารณาความเหมาะสมการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ
อัตรา  2 อัตรา
เงินเดือน   20,000--35,000 (หรือตามประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่ รามคำแหง 60/4
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาสถิติ การจัดการ การบริหารระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานบริหารข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูล 1-3 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรม excel เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์สถิติ จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลในงาน call center / telesale จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ชอบงานเอกสารข้อมูลและสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว
7. ติดต่อ : คุณเฟิร์ส โทร : 089-939-5771
สวัสดิการ   ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัสประจำปี
กองทุนเงินช่วยเหลือครอบครัว
วันหยุดพิเศษในวันเกิดของพนักงาน
เบิกค่าหนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน
ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
วิธีการสมัคร   สมัครผ่านทาง E-mail
สมัครที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
1577 Home Shopping จำกัด
รามคำแหง 60/4 หัวหมาก บางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240
Tel:088-422-5771 , 088-422-5772 , 081-437-0111, 089-939-5771, 085,397-9222 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  WebSite : www.facebook.com/1577SPIRITPeople
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้