บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN) 
บริษัทผลิตนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ CITIZEN ส่งออกต่างประเทศ
Production Supervisor
-มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดทำแผนการผลิตประจำวัน
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้บรรลุตามแผนการผลิตและส่งมอบ
-จัดทำรายงานการผลิต และรายงาน Stock part
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
-ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับของเสียในการผลิต และการลดต้นทุน
-ปฏิบัติและดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อมและ 6ส
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  Sanap Thuep, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัด  อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ,SAP ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
6. อดทนต่อแรงกดดัน มีภาวะความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ   Bus Service (รถรับส่งพนักงาน)
Uniform (ชุดพนักงานและอุปกรณ์ในการทำงาน)
Level Allowance (ค่าระดับ)
Position Allowance(ค่าตำแหน่ง)
Skill Allowance(ค่าชำนาญงาน)
Night Shift Allowance (ค่ากะ)
Providence Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
Attendance Award (เบี้ยขยัน)
Gasoline Allowance (ค่าน้ำมันสำหรับผู้บริหาร)
Food Allowance (อาหารช่วง OT. ฟรี)
Contribution for marraige, Birth, ang Death (เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต)
Group Insurance (ประกันชีวิตกล่ม)
Annual Salary increment (ปรับเงินประจำปี)
Bonus (โบนัสประจำปี)
Service year Award (เงินรางวัลการทำงานนาน)
Annual health check (ตรวจสุขภาพประจำปี)
New year party (งานเลื้ยงปีใหม่)
วิธีการสมัคร   ส่งจดหมาย (พร้อมแนบรูปถ่าย)
- สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
- ทางบริษัทจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 9.00 - 15.00)

Please send your application in English only!!
ติดต่อ  คุณวรกมล พลบำรุง
บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
69 หมู่ 1 ถ. พหลโยธิน Tambon Sanap Thuep Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya อยุธยา  13170
Tel:035-745-071-4 ต่อ 360   Fax:035-745-070
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้