บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN) 
บริษัทผลิตนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ CITIZEN ส่งออกต่างประเทศ
ช่างควบคุมเครื่อง CNC
1.สามารถดูแลเครื่องจักรและทำการPm ตามแผนที่ได้ภายในเวลาที่กำหนด
2.สามารถทำแม่พิมพ์ตามแผนการผลิต
อัตรา  5 อัตรา
เงินเดือน   อัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  Sanap Thuep, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัด  อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ,ช่างอุตสาหกรรม,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3. มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องจักร CNC อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้เครื่องกลึง กัด ไส เจียร EDM
5. มีความอดทนสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. จะต้องผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้ว
สวัสดิการ   Bus Service (รถรับส่งพนักงาน)
Uniform (ชุดพนักงานและอุปกรณ์ในการทำงาน)
Level Allowance (ค่าระดับ)
Position Allowance(ค่าตำแหน่ง)
Skill Allowance(ค่าชำนาญงาน)
Night Shift Allowance (ค่ากะ)
Providence Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
Attendance Award (เบี้ยขยัน)
Gasoline Allowance (ค่าน้ำมันสำหรับผู้บริหาร)
Food Allowance (อาหารช่วง OT. ฟรี)
Contribution for marraige, Birth, ang Death (เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต)
Group Insurance (ประกันชีวิตกล่ม)
Annual Salary increment (ปรับเงินประจำปี)
Bonus (โบนัสประจำปี)
Service year Award (เงินรางวัลการทำงานนาน)
Annual health check (ตรวจสุขภาพประจำปี)
New year party (งานเลื้ยงปีใหม่)
วิธีการสมัคร   ส่งจดหมาย (พร้อมแนบรูปถ่าย)
- สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
- ทางบริษัทจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 9.00 - 15.00)

Please send your application in English only!!
ติดต่อ  คุณวรกมล พลบำรุง
บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
69 หมู่ 1 ถ. พหลโยธิน Tambon Sanap Thuep Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya อยุธยา  13170
Tel:035-745-071-4 ต่อ 360   Fax:035-745-070
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้