บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด 
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงสวิตซ์ แผงควบคุมไฟฟ้า สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพาเวอร์คะแปซิเตอร์ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพอร์ซเลน และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
วิศวกรโครงการ (กทม.)
1.วิศวกรโครงการ บริหารงานโครงการ (กทม.)
- รับผิดชอบออกแบบ และจัดทำแผนงานโครงการ
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
- ควบคุมการทดสอบ และตรวจเช็คอุปกรณ์
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.วิศกรโครงการ ก่อสร้างโครงการ (กทม.)
- รับผิดชอบออกแบบ และจัดทำแผนงานโครงการ
- ควบคุมงาน ควบคุมการทดสอบและตรวจเช็คอุปกรณ์
- คิดราคาอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าขนส่งของงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน   ตามวุฒิฯ และประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถ.พระราม 9
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ค่าอาหารกลางวัน
- ชุดฟอร์ม
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- รถรับ-ส่ง (เฉพาะโรงงานชลบุรี)
- กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี
- การปรับอัตราค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน/การปรับประจำปี
วิธีการสมัคร  - ส่งใบสมัครทาง Email
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ  คุณจุฑารัตน์ วัฒนากุลศิริ(กทม.) , คุณสุริฉัตร อินทโชติ (เหมือง)
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
โรงงานชลบุรี : 28/2 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (เข้าซอยข้างธ.กสิกรไทย ตลาดหนองมน ประมาณ 3 กม.) สำนักงาน กทม : 100/25 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   10320
Tel:กทม. 02-645-0232-40 โรงงาน1(เหมือง) จ.ชลบุรี 038-389-740-1   Fax:กทม. 02-645-0252 โรงงาน1 จ.ชลบุรี 038-382-281
  WebSite : www.power-utah.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้