บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด 
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงสวิตซ์ แผงควบคุมไฟฟ้า สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพาเวอร์คะแปซิเตอร์ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพอร์ซเลน และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ/สารเคมี(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)
1.วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์
3.วิเคราะห์วัตถุดิบ/สารเคมี
อัตรา  3 อัตรา
เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  เข้าซอยข้างธนาคารกสิรไทย สาขาหนองมน ประมาณ 3.กม. ติดต่อคุณสิทธิโชค โทร. 038-389740-1 ต่อ402
จังหวัด  ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, วัสดุศาสตร์, เซรามิก, สายวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเซรามิก
3. มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สนใจงานวิจัยและพัฒนา
4. หากมีความรู้ด้านการอ่านแบบเขียนแบบจะพิจารณาเพิ่มเติม
5. ติดต่อ : คุณสิทธิโชค โทร : 038-389-740-1 ต่อ 402
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ค่าอาหารกลางวัน
- ชุดฟอร์ม
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- รถรับ-ส่ง (เฉพาะโรงงานชลบุรี)
- กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี
- การปรับอัตราค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน/การปรับประจำปี
วิธีการสมัคร  - ส่งใบสมัครทาง Email
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ  คุณจุฑารัตน์ วัฒนากุลศิริ(กทม.) , คุณสุริฉัตร อินทโชติ (เหมือง)
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
โรงงานชลบุรี : 28/2 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (เข้าซอยข้างธ.กสิกรไทย ตลาดหนองมน ประมาณ 3 กม.) สำนักงาน กทม : 100/25 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   10320
Tel:กทม. 02-645-0232-40 โรงงาน1(เหมือง) จ.ชลบุรี 038-389-740-1   Fax:กทม. 02-645-0252 โรงงาน1 จ.ชลบุรี 038-382-281
  WebSite : www.power-utah.co.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้