บริษัท ต้นกล้า จำกัด 
โรงเรียนทางเลือก
ครูภาษาไทย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  15000-18000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  เชียงใหม่
จังหวัด  เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
5. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
6. มีความรัก ความอ่อนโยน และมีความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก
7. มีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนใหม่ ๆ
8. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
9. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
สวัสดิการ   ประกันสังคม , สวัสดิการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของทางโรงเรียน
วิธีการสมัคร   + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [053-345-912 , 081-724-6770]
+ สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน
ติดต่อ  -
บริษัท ต้นกล้า จำกัด
292 หมู่ 6 กม.ที่ 4 ถ.-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่  50210
Tel:053-345-912 , 081-724-6770  Fax: 053-345-913
  WebSite : http://www.tonkla.ac.th
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้