BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 116433]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 27 ธ.ค. 2561)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ธ.ค. 2561)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 23 มิถุนายน 2526 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 167 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.17
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนนวมิทราชูทิศทักษิณ
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.48

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. นำเข้า - ส่งออก - งานด้านต่างประเทศ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Production Engineer
2. Process Engineer
3. Production supervisor
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 27500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 8 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2557  ถึง พฤศจิกายน 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 355 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู , แพรกษา , อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ตำแหน่ง : Senior Engineer (Production paint)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -จัดทำเอกสาร WI และเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบ ISO รวมถึงรับ Audit ลูกค้า และ ระบบ ISO ต่างๆ ที่เข้ามา Audit ในแผนกที่รับผิดชอบ
-ดูแลงานใหม่ที่รับเข้ามาจากลูกค้า
-สรุปรายงานการผลิต
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
-ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
-ติดงานงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามแผนที่แผนก planning วางไว้ และประสานงานกับแผนกต่างๆ รวมถึงติดตามงานให้ส่งทันก่อนกำหนด
-ปรับปรุงกระบวนการผลิต
-เข้าร่วมกิจกรรม QCC , Kaizen และ 5ส ของบริษัท
-ดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตจำนวน 70 คน
-ติดต่อ supplier
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2554  ถึง ธันวาคม 2556
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 42/1 หมู่ที่ 6 ตำบล ต.บางน้ำจืด อำเภอ อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
ตำแหน่ง : Production Engineer (Printing)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -ดูแลและตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
-จัดทำและแก้ไขค่า condition เครื่องพิมพ์กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและงานใหม่
-ตรวจสอบค่า Condition เครื่องพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
-แก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
-ติดตามงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามแผนที่แผนก planning วางไว้ และประสานงานกับแผนกต่างๆ รวมถึงติดตามงานให้ส่งทันตามกำหนด
-สรุปรายงานการผลิต
-ดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตจำนวน 35 คน
-ติดต่อ supplier
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2551  ถึง กุมภาพันธ์ 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 เลขที่ 39/234-236 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. 74000
ตำแหน่ง : Chemical Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : วิเคราะห์และตรวจสอบน้ำยาเคมีในหัอง lab

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2558  ถึง มิถุนายน 2558
สถาบัน : สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอผลงาน
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2557  ถึง พฤศจิกายน 2557
สถาบัน : QUALITY PARTNER
หลักสูตร : ISO 14001:2004
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2556  ถึง พฤษภาคม 2556
สถาบัน : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถใช้ microsoft word , excel , power point

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ระหว่างทำงานได้เข้าร่วมกิจกรรม QCC , 5ส , Kaizen ของบริษัท
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap