BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 137516]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 19 เม.ย. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เม.ย. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 10 มีนาคม 2527 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 172 ซม. น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียนวิชาการทหาร (รด.)

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.77
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.86

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วางแผน/ ประสานงาน
2. QA/QC
3. ควบคุมการผลิต
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 13000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2549  ถึง กุมภาพันธ์ 2551
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 44/5 หมู่ 3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. ตรวจรับ- ตรวจสอบ บล็อคแม่พิมพ์ที่นำเข้า
2. คิดคำนวณค่าบล็อกแม่พิมพ์
3. ติดต่อประสานงานแต่ละแผนก
ตัวอย่าง
• สำนักงานขาย – ตามรายละเอียดงาน,ใบสั่งงาน,
• หมึก – ขอและตามใบเทียบสี, ขอค่า L*a*b*
• ห้องบล็อก – การตีฟิล์ม, กระจายเอกสาร
4. รับงาน (ใบขอแบบพิมพ์, ใบขอบรู๊ฟ) ทำแบบพิมพ์ให้ลูกค้า และแก้ปัญหา
ขั้นตอนการทำแบบ เช่น การลงซ้อนทับสีก่อน – หลัง, มุมของเม็ดสกรีน,
ไฟล์งานไม่ครบ เป็นต้น
5. ทำตัวอย่างกล่องหน้าเครื่อง

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2549  ถึง พฤศจิกายน 2549
สถาบัน : บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร : เทคนิคการต้อนรับและบริการให้ลูกค้าประทับใจ
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มกราคม 2549  ถึง มกราคม 2549
สถาบัน : Advance Agro
หลักสูตร : การทำงานเป็นทีม “Getting to Know you more”

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : GMP, ISO, และ 5ส

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายอุตสาหกรรม)
IRPUS สกว.
โครงงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การแยกหมึกออกจากกระดาษเคมีพิมพ์เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าของกระดาษรีไซเคิล”
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap