BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 138008]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 22 ก.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ก.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 19 มีนาคม 2528 / อายุ 38 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 173 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : พ้นสภาพทางทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
สาขาวิชา : เทคโนโยลีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.38

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานโฆษณา - Creative - ช่างภาพ
2. การขาย - การตลาด
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Creative Director
2. พนักงานขายสื่อโฆษณา และสิ่งพิมพ์
3. ออกแบบสื่อสื่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2550  ถึง เมษายน 2551
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 1/2 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ตำแหน่ง : process engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
ลักษณะงานที่ทำ ได้แก่
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานออกมาได้เป็นของดี โดยให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด
- ลดต้นทุนการผลิตของบริษัท
- คิดค้นเทคโนโลยี และปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ดีขึ้น
- ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต
- ทำการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2549  ถึง พฤษภาคม 2549
สถาบัน : Winson Screen Company
หลักสูตร : pre-press
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มกราคม 2550  ถึง มกราคม 2550
สถาบัน : ADVANCE AGRO PUBLIC CO., LTD.
หลักสูตร : Getting to know you more
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ธันวาคม 2550  ถึง ธันวาคม 2550
สถาบัน : The Siam Cement Group
หลักสูตร : Drawing Your Career

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
ตีกลองชุด

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : Present project :
The Production of oil-based offset ink with physic nut oil for process ink.
This project describes about producing new offset ink with Physic nut oil by using raw that material can discover in Thailand. To promote occupation for Thai peasant. Otherwise, To reduce import raw materials from foreign with the solution then select the method of measurement and wait for the result.
June 2007 : Get certificate in Excellent grade (senior) at King Mongkut ’s University of Technology Thonburi.
June 2006 : Get certificate in Excellent grade (junior) at King Mongkut ’s University of Technology Thonburi.
July 2005 : Get certificate in Excellent grade (sophomore) at King Mongkut ’s University of Technology Thonburi.
January 2005 : Get scholarship in excellent studying from Printing and Packaging Technology department.
March 2003 : Get leader certificate from Watratbopit School.
August 2002 : Get certificate (bronze prize) in Mathematics from Watratbopit School.


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap