BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 150351]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 25 มิ.ย. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 25 มิ.ย. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 13 กุมภาพันธ์ 2529 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 59 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ร.ด.

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : มีนบุรี, คลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ เทคโนโลยีการพิมพ์)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.22
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6
สาขาวิชา : ศิลป์-คำนวณ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.01

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. งานโฆษณา - Creative - ช่างภาพ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วางแผนการผลิต,
2. ประสานงานการพิมพ์
3. QA-QC, อาร์ตเวิร์ค
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 11000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2551  ถึง พฤษภาคม 2551
สถาบัน : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
หลักสูตร : เทคโนโลยีการพิมพ์ (นักศึกษาฝึกงาน)
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก :
สถาบัน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
หลักสูตร : ผู้นำ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : 1.กีฬาว่ายน้ำ
2.ทักษะการใช้แผนที่
3.การเขียนแบบและอ่านแบบในงานสถาปัตยกรรม
4.โปรแกรม Microsoft Office , Adobe Illustrator/Photoshop
5.เทคนิคการใช้กล้อง SLR ในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การล้างอัดฟิล์ม/ภาพ สี/ขาวดำด้วยมือ

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : 1.โครงการศึกษาเรื่องการใช้น้ำมันทอดซ้ำเป็นตัวพาในหมึกพิมพ์สกรีนฐานน้ำ
ปีการศึกษา 2550
โดยการผลิตหมึกพิมพ์สกรีนจากน้ำมันทอดซ้ำ ทดสอบ-เปรียบเทียบวิเคราะห์ สมบัติต่างๆ
2.ได้รับความไว้วางใจในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแก้ไขข้อบกพร่อง ตำหนิของบัตรเลือกตั้งนายก/สมาชิกอบจ.เมืองพัทยา ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะทำการฝึกงาน ณโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
3.ประกาศนียบัตร มอบ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
- โครงการคนดีศรีพิกุลแก้ว ประจำปีการศึกษา 2546
- โครงการเกียรติคุณพิกุลแก้วด้านผู้นำ
- โครงการเกียรติคุณพิกุลแก้วด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการเกียรติคุณพิกุลแก้วด้านขยันหมันเพียรในการศึกษา
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap