BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 172538]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 6 ส.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ส.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 4 เมษายน 2526 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 156 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา : ม.เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา : วศ.ม
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.35
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : ม. มหิดล
วุฒิการศึกษา : วท.บ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.76

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. อาจารย์พิเศษ
2. อาจารย์ประจำ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 19000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 5 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2548  ถึง กรกฎาคม 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 25 ซอยลาดพร้าว 98 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนพิเศษ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ทำการสอนและดูแลการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ข้อสอบเข้า จัดทำเอกสารการเรียน ติวสอบ วิชา วิทย์ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์กายภาพ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2550  ถึง กรกฎาคม 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : แฮปปี้แลนด์สาย 1 บางกะปิ
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนพิเศษวิชา ฟิสิกส์ เคมี วิทย์กาย
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ทำการสอนและดูแลการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ข้อสอบเข้า จัดทำเอกสารการเรียน ติวสอบ วิชา ฟิสิกส์ เคมี วิทย์กายภาพ

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2549  ถึง พฤษภาคม 2549
สถาบัน : สถาบันวิศวกรรมพลังงงาน
หลักสูตร : การอนุรักษ์พลังงาน
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2548  ถึง พฤษภาคม 2548
สถาบัน : United Analyst and Engineering Consultant Co,Ltd (UAE)
หลักสูตร : industrial training

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : คอมพิวเตอร์ : MS. word, MS Excel ,MS. Powerpoint , Internet, Photoshop , website

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : งานวิจัยในระดับปริญญาโท เรื่อง ผลของพารามิเตอร์ปฏิบัติการที่มีต่อการผลิตเอนไซม์โปรติเอสในถังหมักแพคเบดแบบชั้นเดียวและสองชั้น (Effect of Operating Parameters on Protease Production in One and Two Stage Packed-bed Fermentors)


งานตีพิมพ์ในวารสาร RSU JET VOL.11 , NO.1, 2008 เรื่อง การพัฒนาถังหมักแพคเบดเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเอมไซม์โปรติเอสสำหรับการหมักแบบแห้ง (Development of Packed–bed Fermentors for Protease Production in Solid-state Fermentation)

โปรเตอร์ แสดงผลงาน ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เรื่อง Protease Production from Agricultural Residues Using Aspergillus oryzae in Solid-State Fermentation เป็นผลงานร่วมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ฉัตรมานพ นางสาวธัญรัตน์ สหายา และ รองศาสตราจารย์เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. เรื่อง การผลิตเอนไซม์โปรติเอสจาก Aspergillus oryzae ด้วยวิธีการหมักแบบแห้งในถังแพคเบดเป็นผลงานร่วมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ฉัตรมานพ นางสาวธัญรัตน์ สหายา และ รองศาสตราจารย์เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

ระหว่างการเรียนปริญญาโทได้รับทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap