BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 175346]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 27 ธ.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 25 มี.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 พฤษภาคม 2529 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : มีนบุรี, คลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน วัน เหตุผล จะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์(เคมี)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.04
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสตรีวิทยา 2
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.00

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. เจ้าหน้าที่เทคนิค
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2551  ถึง พฤษภาคม 2551
สถาบัน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
หลักสูตร : นักศึกษาฝึกงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
3. ภาษาญี่ปุ่น พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Computer program; MS Office, Visio, MATLAB, SPSS, Aspen Plus
Other: ขับร้องเพลงประสานเสียง, เล่นดนตรี

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ทำหน้าที่เป็นประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16
ดำรงตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันทำการวิจัยโครงงานเกียวกับการสกัดสารเคมีจากพืชสมุนไพร เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap