BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 177317]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 21 มี.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 25 มี.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 17 กรกฎาคม 2529 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 155 ซม. น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.01
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.12

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิศวกร
3. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 13000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : -ร่วมงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17
-สมาชิกค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2548
-Staff งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2548 และ 2550
-ค่าย IC บำเพ็ญประโยชน์
-ช่วยสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการของ SCG


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap