BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 195964]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 20 ก.ย. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ก.ย. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 20 เมษายน 2529 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 154 ซม. น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วุฒิการศึกษา : วศ.บ.
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.02
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.84

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Chemical Engineer
2. Production Engineer
3. QA/QC Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2551  ถึง พฤษภาคม 2551
สถาบัน : บริษัทโตโยมิ จำกัด
หลักสูตร : การฝึกงานภาคฤดูร้อน
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2552  ถึง 
สถาบัน : บริบัทเอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ้ง จำกัด
หลักสูตร : วาล์วและฟิตติ้ง

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : -สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS PowerPoint, MS Excel ได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator, C++ language, Solid Work, Auto Cad และ Aspen plus ได้
-สามารถใช้เครื่อง GC (Gas chromatography) ได้
-มีประการณ์การทำงานเกี่ยวกับ Plastic Injection

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - งานวิจัยหัวข้อ การศึกษาผลของตัวส่งเสริมรูทิเนียมต่อตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับเซอร์โคเนียซึ่งเตรียมโดยวิธีเฟรมสเปรย์สำหรับปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิซเซอร์โทรป (Influence of Ru promoter on Co/Co-ZrO2 catalyst prepared by flame spray pyrolysis for Fischer-Tropsch synthesis) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแก๊สสังเคราะห์(ไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์) ให้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารเคมีที่มีค่าสูง

-นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ครั้งที่ 18
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap