BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 210523]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 14 เม.ย. 2557)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ก.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 12 ธันวาคม 2529 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 64 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเรียนรักษาดินแดน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิยาลัยมหิดล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.70
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.50

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. บุคคล - ฝึกอบรม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรเคมี
2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
3. วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : การฝึกงาน 17 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2551 ผมได้ฝึกงานที่บริษัท พีเพิ่ล(ประเทศไทย) จำกัด โดยฝึกงานในโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผลการดำเนินงาน คือ การสร้างวิธีทดสอบสารเคมีที่ใช้ทำบานเรียบ การสร้างอุปกรณ์เก็บรวบรวมสารเคมีก่อนเข้ากระบวนการผสมสารเคมี การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า และหาแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การลดปริมาณการใช้น้ำมัน DOP และการเปลี่ยน Grade ของสี จาก Food grade เป็น Regular grade
ซึ่งโดยรวมแล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงานได้ 1,470,000 บาทต่อปี
ผู้ประสานงานโรงงาน
คุณ วิชาติ สุภิศุกร์ โทร 089-410-8274
คุณ วรพล รชตธรรมกูล โทร 081-646-4641
คุณ สิริ ศรีสะอาด โทร 089-903-5202


โครงงานที่ทำ คือ การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ไซโคลนในการลดปริมาณฝุ่นแคลเซียมคาร์บอเนตในโรงงานพลาสติก
(A Feasibility Study of Using Cyclone for Reducing Calcium Carbonate Dust in Plastic Industry)

โดยได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 089-436-9093
อ.ไชยนันต์ แท่งทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 089-601-4215
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap