BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 280392]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 10 ธ.ค. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ธ.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 29 สิงหาคม 2529 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 157 ซม. น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2553
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.78
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : อิล็กทรอนิกส์สื่อสาร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.18

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โปรแกรมเมอร์ - คอมพิวเตอร์ - IT
3. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Engineering/Technician: Telecommunication engineer
2. Engineering/Technician: Communication Network Engineer
3. IT/Computer: Telecommunications Technician
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุจำนวน

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2553  ถึง พฤศจิกายน 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 68/28 Moo 4,Banklang, Muang, Lamphun 51000 Thailand
ตำแหน่ง : Technician
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Product quality control in production lines. And repair
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2552  ถึง กันยายน 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ตำแหน่ง : อาจารย์ฝึกสอน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ฝึกสอนนักศึกษา ประจำวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ธันวาคม 2552  ถึง ธันวาคม 2552
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตร : โครงการพัฒนาการคิดเชิงระบบ
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กันยายน 2552  ถึง กันยายน 2552
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตร : โครงการเส้นทางครูพันธุ์ใหม่
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2552  ถึง กรกฎาคม 2552
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตร : โครงการเสริมสร้างความเป็นครู

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Ms Word ,Internet ,Ms PowerPoint ,Ms Excel
Windows ,Server ,Dreamweaver
Photoshop ,C/C++ ,Editplus ,Visio
DNS ,LAN/WAN ,PABX ,Router ,TCP/IP

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : Robot race as championship-level network in Thailand
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap