BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 291445]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 8 เม.ย. 2557)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มี.ค. 2554)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 4 ธันวาคม 2529 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ดอนเมือง, หลักสี่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ต้องติดต่อบริษัทเก่าก่อน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.25
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.20

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Telecom Engineer
2. Support Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2552  ถึง มีนาคม 2554
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 65/198 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
ตำแหน่ง : Technical Support Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : บริษัทไทยมาร์ค โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี่ จำกัด

เป็นบริษัทให้บริการ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม แบรนด์ OPNET ให้กับ มบจ. ทีโอที ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน PSTN (Public-Switched Telephone Network) ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายโทรศัพท์แบบเดิมที่เป็นการสื่อสารประเภทเสียง และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) บนโครงข่ายจากโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่เดิม ทางบริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ OPNET DLC 565K Project ให้กับ มบจ. ทีโอที (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ULC-1000AN MSAN Project (ราษฎร์บูรณะ) ULC-1000AN MSAN OPNET ( HD-MSAN ) Project 64Node ทางภาคใต้ ดำเนินการ Final acceptance test : FAT แล้วเสร็จ และ ULC-1000AN MSAN 45000 PORT Project ทางภาคใต้ อยู่ในขั้นตอนดำเนิดการปิดงาน ( Final acceptance test : FAT )

โครงข่าย MSAN (Muti Service Access Node) เป็นระบบชุมสายที่สามารถรองรับเทคโนโลยีโครงข่ายยุคใหม่ (Next Generation Network หรือ NGN) และรองรับบริการที่หลากหลาย ทั้งระบบภาพ เสียง และข้อมูล (VoIP,Broadband) หรืออาจจะมองว่าเป็นการรวมระหว่างอุปกรณ DSLAM ซึ่งเน้นเฉพาะการให้บริการข้อมูลความเร็วสูง (Broadband Data) เข้ากับอุปกรณ์ DLC (Digital Loop Carrier) ที่เน้นการให้บริการประเภทเสียง (Voice) เป็นหลัก

หน้าที่รับผิดชอบ ดูงานที่จังหวัดกระบี่ Project MSAN 45000Port ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ คอยติดต่อประสานงานกับทางทีโอที ทำการ On Site และ ส่งมอบงาน ( Pre acceptance test : PAT ) รวมถึงดูแลแก้ไขอาการเสียต่างๆ และช่วยงานตามจังหวัดใกล้เคียง ( พังงา ภูเก็ต )

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2552  ถึง พฤษภาคม 2552
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตร : ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 และกิจกรรม 5 ส

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดี
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 60 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Microsoft Office , Secure CRT , Tftp , Tterm pro

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : เข้ารับฝึกงานที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ.ศูนย์พัฒนาระบบสื่อสัญญาณและสื่อสารข้อมูล ส่วนระบบสื่อสัญญาณและสื่อสารข้อมูลที่ 4 ซึ่งระบบสื่อสัญญาณใช้สำหรับรวมและส่งถ่ายสัญญาณจำนวนมากไปในระยะทางไกลๆเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระบบชุมสาย ตัวอย่างสื่อเชื่อมโยงเช่น สายเคเบิ้ลทองแดง ใยแก้วนำแสง คลื่นวิทยุไมโครเวฟ และช่องสัญญาณดาวเทียม

ความรับผิดชอบ
1.เชื่อมโยงวงจรขนาด 2Mb/S และเข้าหัว Connector BNC
2.ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณ Optic Modem
3.คำนวณระยะทางในการเชื่อมโยงสาย Optic
4.เชื่อมโยง Fiber optic เพื่อใช้ในงานด้านสื่อสัญญาณต่างๆ

บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap