BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 30106]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 9 เม.ย. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 9 เม.ย. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 2 มิถุนายน 2528 / อายุ 38 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 44.5 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2548
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.73
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : แผนกวิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.80

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. การขาย - การตลาด
2. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
3. แพทย์ - พยาบาล - เภสัช
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. AE.
2. ประชาสัมพันธ์
3. บริการลูกค้า
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : พูดสุนทรพจน์เคยได้รับรางวัลรองอันดับ 3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เล่นดนตรี(piano)
วาดภาพ

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : เคยเป็นstaffในกิจกรรมการรับน้องใหม่ของทางภาควิชา
เคยเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายอาสาพัฒนาชนบทและเข้าค่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชมรมล้านนา
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap