BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 36368]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 12 มี.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มี.ค. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 15 สิงหาคม 2522 / อายุ 43 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 172 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : จบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : วท.ม.
สาขาวิชา : ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา : วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.03

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. นักวิจัย
3. การขาย
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 6 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2540  ถึง กุมภาพันธ์ 2545
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 2 ถ. นางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม 10120
ตำแหน่ง : Lab technician
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : สอนหนังสือนักศึกษาปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2545  ถึง กันยายน 2546
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ. พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง : chemical engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดูแลสารเคมี ความปลอดภัยภานยในโรงงาน ควบคุมกระบวนการผลิตที่ต้องใช้สารเคมี
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2546  ถึง เมษายน 2547
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
ตำแหน่ง : sale exacutive
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ขาย lab

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap