BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 378453]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 1 ม.ค. 2559)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ม.ค. 2559)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 กันยายน 2527 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : อยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2554
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.48
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.82

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 22500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2558  ถึง ธันวาคม 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 68 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านโพ อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.Facility
2.งานซ่อมบำรุง
3.ดูแลรับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2556  ถึง มีนาคม 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 39/5 หมู่ 4 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
2.ดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2555  ถึง มีนาคม 2556
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : เลขที่ 5/573 ม. 4 ต. อุทัย อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : บเหมาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน , อาคารบ้านเรือน

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กันยายน 2558  ถึง กันยายน 2558
สถาบัน : กระทรวงพลังงาน
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน(ผชร.)
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2558  ถึง กรกฎาคม 2558
สถาบัน : บริษัท Intertek จำกัด
หลักสูตร : การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2558  ถึง มิถุนายน 2558
สถาบัน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
หลักสูตร : การสัมมนา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายสำหรับโรงงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : -การใช้โปรแกรม Microsoft office , Internet , Photoshop
-สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : รถพลังงานไฟฟ้า และประหยัดพลังงาน
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap