BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 399460]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 5 พ.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 5 พ.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 4 ธันวาคม 2532 / อายุ 33 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 90 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2555
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สถิติประยุกต์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.08
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่าน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.09

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : สถิติศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. บัญชี - การเงิน-การธนาคาร
2. เศรษฐศาสตร์ - สถิติ - งานวิจัย - หุ้น - การประกันภัย
3. พัฒนาธุรกิจ - พัฒนาองค์กรISO
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ตรวจสอบภายใน
2. วางแผน
3. การตลาด
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 25000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 7 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2559  ถึง พฤษภาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 488 ถนนดำรงรักษ์ แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน และการดำเนินงาน

2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ้น

3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง ของทรัพย์สินเหล่านั้นได้

4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ

5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้

6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในขององค์กร
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2558  ถึง กรกฎาคม 2559
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : หมู่ที่ 8 33/44 ถนน พิบูลสงคราม ตำบล สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนคลังสินค้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.วางแผนการผลิตรายวันในแต่ละพื้นที่การขาย
2.ติดตามและประสานงานกับผ่ายขายเพื่อทำการสรุปออเดอร์การขาย
3.จัดคิวโหลดและประสานงานฝ่ายขนส่งเพื่อเรียกเข้ารับสินค้าในไลน์ผลิต
4.ทำการเปิดsoในระบบpsiและสรุปยอดการขายรายวัน
5.ติดต่อประสานงานกับทางDCและฝ่ายขายเรื่องการรับสินค้าและส่งสินค้า
6.เช็คสต็อกคงเหลือรายวัย/รายเดือน report นำเสนอผู้บริหาร
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2556  ถึง พฤษภาคม 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 14 ซอย วิภาวดี-รังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณาและสินค้า POP, ฝ่ายการค้าเบียร์ฝ่ายการค้าเบียร์ : เทรดมาร์เก็ตติ้ง TMKT
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ประสานงานกับหน้างานของพื้นที่ที่ดูแลเพื่อสรรหาสื่อสนับสนุนการขาย
2.สรุปยอดสื่อPOPของแต่ละกิจกรรมและทำการนำเสนอผู้บริหาร
3.สรุปค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อPOPและทำเอกสารอนุมัติให้ผู้บริหาร
4.ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดซื้อและสรุปสเป็คการผลิตสื่อPOPทั้งติดตามงานเป็นระยะ
5.ติดตามเอกสารการอนุมัติและทำการเปิดPRในระบบSap รวมถึงการทำรับสินค้าด้วย
6.จัดทำเอกสารสรุปการผลิตสื่อPOPตนำเสนอผู้บริหารเป้นรายวัน/รายเดือน
7.ติดตามการผลิตสื่อPOPและกระจายสื่อผลิตในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการขาย
8.ทำเอกสารค่าใช้จ่ายในการผลิตส่งบัญชี
9.ติดตามผลงานการขายที่ใช้สื่อPOPในครั้งนั้นๆและรายงานความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการนำสื่อPOPไปใช้
10.ติดตามใบกำกับภาษีเพื่อสรุปส่งบัญชี
*ออกตรวจตลาดตามพื้นที่ๆได้รับมอบหมายเพื่อนสำรวจผลที่ได้จากการทำสื่อโฆษณาที่นำไปใช้สนับสนุนการขายในแต่ละครั้ง

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก :
สถาบัน : The Institute of Internal Auditors of Thailand
หลักสูตร : Sampling for Internal Auditors
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก :
สถาบัน : The Institute of Internal Auditors of Thailand
หลักสูตร : Audit working papers and evidence

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 36 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ใช้โปรแกรม Microsoftoffice Vb Spss Softbiz Carpark Express Sap Epitome ได้ค่ะ


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap