BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 405398]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 16 ต.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ต.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 กุมภาพันธ์ 2540 / อายุ 25 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 156 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.80
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.72

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : การเกษตร - การประมง - ปศุสัตว์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. เกษตร - ปศุสัตว์ - ประมง - เหมืองแร่
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. นักวิชาการส่งเสริม
2. เจ้าหน้าธุรการ
3. เจ้าหนควบคุมฝ่ายผลิต
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2561  ถึง สิงหาคม 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ตำแหน่ง : นิสิตผู้ช่วยนักวิชาการ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ควบคุมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธ์ุของศูนย์วิจัย ตลอดจนติดตามปริมาณคุณภาพ และผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ทดสอบการงอกของเมล็ดพันธ์ุก่อนแจกจ่ายให้กับเกษตรกร คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุที่เป็นโรคทิ้ง ผสมเกสรพันธ์ุถั่วให้ได้รับลักษณะตรงกับที่ต้องการ กำจัดวัชพืช ดูแลจัดการข้าว ทานตะวัน และ ข้าวโพด พันธ์ุของศูนย์วิจัย
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2560  ถึง สิงหาคม 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : จัดวางอุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ก่อนจะให้ฝ่ายจัดวางให้กับตรงตำแหน่งของงาน และช่วยเหลือฝ่ายพันสายไฟ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เหรียญเงิน การแข่งขันพูดส่งเสริมทางการเกษตร ในงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2561
วิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม statistix 9 และอธิบายได้ดี ถนัดในด้านการวิจัยด้านดินและปุ๋ย

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : เหรียญเงินพูดส่งเสริมทางการเกษตรระดับชาติ ในงานสี่จอบแห่งชาติครั้งที่ 36 ปี 2561
ได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัติ นิสิตผู้มีความประพฤติดี เรียนดี และร่วมกิจกรรม


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap