BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 412407]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 12 มิ.ย. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มิ.ย. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 4 พฤศจิกายน 2540 / อายุ 25 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 156 ซม. น้ำหนัก : 59 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2563
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วุฒิการศึกษา : วท.บ
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.38

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : การเกษตร - การประมง - ปศุสัตว์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. เกษตร - ปศุสัตว์ - ประมง - เหมืองแร่
2. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
3. งานบริการทั่วไป - บริกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานปศุสัตว์
2. งานการศึกษา
3. อาจารย์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 13000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2562  ถึง พฤษภาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสัตว์บาล
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดูแล ฉีดยา รักษา สัตว์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ ดี พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 100 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 80 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap