BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 417244]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 9 ม.ค. 2565)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 9 ม.ค. 2565)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 มิถุนายน 2539 / อายุ 26 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : ว.ศ.บ.
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.31
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.70

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิศวกร
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Process Engineer
2. Chemical Engineer
3. Production Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2563  ถึง 
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 58 ซอยศรีรับสุข ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตำแหน่ง : Process Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ** บริษัทชื่อเดิม Cemtech International Co.,Ltd
บริษัทเป็นธุรกิจประเภท ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ขอบเขตงานหลักจะเป็นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และกำลังขยายไปที่โรงงานน้ำตาล
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล
- ตรวจเช็คข้อมูลและคำนวนตรวจสอบทางด้านกระบวนการของโรงงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่น เพิ่มกำลังการผลิต, แนวทางการลดการใช้พลังงาน, แนวทางการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง, แนวทางการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิต เป็นต้น
- จัดทำเอกสารเสนอโครงการ (Proposal), เอกสารการนำเสนองาน วางแผนการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานระหว่าง supplier เพื่อจัดหาเครื่องจักรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละโครงการ ทั้งในและต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานภายในทีมงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และปรับปรุงโรงงานลูกค้าในเงื่อนไขต่างๆ ทั้งทีม machanical ทีมเขียนแบบ, ฝ่ายเทคนิค, ผู้รับเหมา เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆของโครงการนั้นๆ
- เป็นส่วนหนึ่งในทีมประเมิน/ตรวจสอบโรงงาน ของลูกค้า ไปที่โรงงานของลูกค้า ทำการตรวจเช็คค่าต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการ และหาวิธีการปรับปรุงโรงงาน หรือแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งกับทางทีมงาน
โครงการที่รับมอบหมาย
Feb 2020, At Cahya Mata sarawak, Malaysia
Aug 2018, At Narogong plant, Indonesia
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2561  ถึง ธันวาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 32 Prasert-Manukitch Rd, Chorakhe Bua, Lat Phrao, Bangkok 10230
ตำแหน่ง : Process Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ** ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Fimsupport Co.,Ltd
บริษัทเป็นธุรกิจประเภท ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ขอบเขตงานหลักจะเป็นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

- ตรวจเช็คข้อมูลและคำนวนตรวจสอบทางด้านกระบวนการของโรงงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่น เพิ่มกำลังการผลิต, แนวทางการลดการใช้พลังงาน, แนวทางการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง, แนวทางการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิต เป็นต้น
- จัดทำเอกสารเสนอโครงการ (Proposal), เอกสารการนำเสนองาน วางแผนการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานระหว่าง supplier เพื่อจัดหาเครื่องจักรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละโครงการ ทั้งในและต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานภายในทีมงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และปรับปรุงโรงงานลูกค้าในเงื่อนไขต่างๆ ทั้งทีม machanical ทีมเขียนแบบ, ฝ่ายเทคนิค, ผู้รับเหมา เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆของโครงการนั้นๆ
- เป็นส่วนหนึ่งในทีมประเมิน/ตรวจสอบโรงงาน ของลูกค้า ไปที่โรงงานของลูกค้า ทำการตรวจเช็คค่าต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการ และหาวิธีการปรับปรุงโรงงาน หรือแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งกับทางทีมงาน
โครงการที่รับมอบหมาย
Feb 2020, At Cahya Mata sarawak, Malaysia
Aug 2018, At Narogong plant, Indonesia
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2560  ถึง กรกฎาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 27 หมู่ 5 ซอยสลักภัณฑ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย Samrong Klang, Phra Pradaeng District, Samut Prakan 10130
ตำแหน่ง : Quality Assurance, QA (trainee)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ปฏิบัติการให้ห้องปฏิบัติทางเคมี
- ตรวจสอบเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้แต่ละกระบวนการเพื่อระวัง/ป้องกัน การเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามเป้าหมาย รวมไปถึงการประกันคุณภาพก่อนถึงมือผู้จำหน่าย/ผู้บริโภค
- จัดทำรายงานผล ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบสารเคมีที่นำเข้ามาใช้ภายในโรงงาน
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภคภายในโรงงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap