BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 419066]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 18 ธ.ค. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ธ.ค. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 8 มกราคม 2537 / อายุ 29 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ต้องลาออกจากบริษัทเดิม
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2560
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา ตาก
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.82
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : รร.บ้านตากประชาวิทยาคาร
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.54

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมโยธา - สำรวจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรสำนักงาน
2. QS
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 30000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2560  ถึง มกราคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 711 ซอย ลาดกระบัง 1/7 แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ตำแหน่ง : OE&QS
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : หน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำแผนงานและจัดซื้อและสั่งวัสดุที่ใช้ในโครงการให้ทันตามแผน ประสานงานกับ sale ในการนำตัวอย่างวัสดุมาส่งอนุมัติ
2.ตรวจสอบปริมาณคุณภาพผลงานผู้รับเหมา/ส่งผลงานผู้รับเหมา โดยใช้ระบบพจมาน
3.ถอดปริมานจากแบบเพื่อเปิดสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมา จัดจ้างผู้รับเหมาค่าแรงและผู้รับเหมาทั้งของ+แรง
4.เบิก Payment โครงการ
5.ออกเอกสาร RFA,RFI ประสานงานกับ consult ในเรื่องระบบเอกสาร
6.ประมาณการรายรับ-รายจ่ายในโครงการ
7.ส่งวัสดุอนุมัติ/ส่งอนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการ
8.จัดทำ VO,VE ของโครงการ ตรวจสอบแบบ Tender และ แบบforcon เพื่อใช้ทำงานลดงานเพิ่ม
9.ทำเอกสาร Present weekly.monthly รายงานของโครงการ
10.ประสานงานในการนำส่งวัสดุเข้าหน่วยงาน (Site)
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2559  ถึง สิงหาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิศวกร
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : หน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมการทำงานและตรวจสอบผลงานผู้รับเหมา
2หาระดับ ออฟเมตร
3.ถอดปริมานเพื่อเปิดสัญญาจ้างผู้รับเหมา
4.แก้แบบ Auto cad,เขียนแบบ
5.จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
6.ถอดแบบงานโครงสร้าง-สถาปัตย์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : - สามารถขับขี่รถจักรยานยน-รถยนต์ได้
- ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
- ใช้งานโปรแกรม Auto cad ได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Power point ได้
- ใช้งานระบบพจมานได้

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : 1.เป็นผู้ช่วยวิศวกร งานก่อสร้างโรงพยาบาลตาก 6 ชั้น 60 ห้องจนจบโครงการ
ระยะเวลา 1 ปี
2.ได้รับหน้าที่เป็นรองประธานสภานักเรียน ปี 2553ของโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"
3.เป็นตัวแทนโรงเรียนไปสอบแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ปี 2552-2554
4.จัดทำวิจัยจบ เรื่อง กรณีศึกษาคอนกรีตบดอัดโดยใช้เศษคอนกรีตแทนที่มวลรวมหยาบ
โดยสรุปได้ว่าเศษคอนกรีตรับกำลังได้น้อยกว่ามวลรวมหยาบ
5.เป็น QS โครงการ The saint residenes มูลค่าโครงการ 2,000 ล้าน เป็นระยะเวลา 1 ปีจนจบโครงการ
6.เป็น OE โครงการ sys new warehouse มูลค่าโครงการ 505 ล้านบาท เป็น ระยะเวลา 1 ปี จนจบโครงการ


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap