BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 419762]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 17 ม.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ม.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 13 กันยายน 2540 / อายุ 25 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล เผื่อระยะเวลาการย้ายจากหอเดิมไปยังหอใหม่
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2563
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.35

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Production Engineer
2. Process Engineer
3. QC/QA Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 22500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2562  ถึง กรกฎาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแผนก Environmental Operation and Utilities
- โปรเจ็กต์ศึกษากระบวนผลิตน้ำดีมิน และปรับปรุงกระบวนการรีเจนเนอเรชั่นเม็ดเรซิ่นที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนประจุของน้ำดีมิน เพื่อลดต้นทุนการซื้อเม็ดเรซิ่น
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2561  ถึง พฤษภาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : จ.กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ติวเตอร์ (อิสระ)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - สอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ Snapask
- ช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่นักเรียนด้านการเรียนเป็นรายบุคคล
- ได้รับผลคะแนนความพึงพอใจจากนักเรียนในระดับ 4.8/5
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2559  ถึง มกราคม 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : จ.กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง : ติวเตอร์ (ประจำ)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - รับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น
- รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยให้กับระดับมัธยมปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาการเรียนให้ตรงกับระดับของผู้เรียน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 42 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 37 คำ/นาที

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ได้รับทุนการศึกษาจาก 3 บริษัท คือ
• Dow Chemical Thailand Limited
• Bangchak Corporation Public Company Limited
• Thai Oil Public Company Limited


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap