BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 422681]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 พ.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 พ.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 26 กันยายน 2541 / อายุ 24 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2563
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เลขานุการการเเพทบ์เเละสาธารณสาุข
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.21
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.62

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เลขา - ประชาสัมพันธ์ - ธุรการ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. เลขานุการ
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เลขานุการ
2. บุคลากรในโรงพยาบาล
3. เจ้าหน้าธุรการ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง  2563
สถาบัน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม
หลักสูตร : การเป็นผู้ดูเเลผู้สูงอายุ
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง มิถุนายน 2563
สถาบัน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม
หลักสูตร : สุขภาวะกายเเละจิต
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง มิถุนายน 2563
สถาบัน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม
หลักสูตร : การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : โครงงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยความขัดเเย้งและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap