BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 426901]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 18 ต.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ต.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 11 พฤษภาคม 2536 / อายุ 29 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น (ผ่าน รด.)

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ดอนเมือง, หลักสี่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2558
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันการบินพลเรือน
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์การบิน
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.43

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. บุคคล - ฝึกอบรม
3. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 35000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 6 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2558  ถึง กรกฎาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ตำแหน่ง : ช่างอากาศยาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ซ่อมบำรุงอากาศยาน บริการอากาศยานภาคพื้นในแต่ละเที่ยวบิน
- เปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณต่าง ๆ แก้ไขปัญหาระบบที่เสียหาย
- ซ่อมบำรุงและตรวจสอบอากาศยานตามระยะเวลา (A-Check)
- มีความคุ้นเคยกับเอกสารการซ่อมบำรุงอากาศยานต่าง ๆ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2562  ถึง มิถุนายน 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตำแหน่ง : ครูวิชาภาคพื้น
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ทําการสอนระดับอนุปริญญาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
- จัดตารางการเรียนการสอนของกองวิชาวิศวกรรมการบิน
- จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2558  ถึง สิงหาคม 2558
สถาบัน : Thai Lion Air Training Center
หลักสูตร : Aircraft General Servicing
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2558  ถึง สิงหาคม 2558
สถาบัน : Thai Lion Air Training Center
หลักสูตร : Safety Management System
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง มิถุนายน 2563
สถาบัน : Mahidol University
หลักสูตร : การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ดนตรี : กีตาร์ เบส กลอง
กีฬา : Surfskate

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับสอง
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
- การเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ต่างประเทศ


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap