BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 427424]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 9 พ.ย. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 9 พ.ย. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 21 ธันวาคม 2537 / อายุ 29 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 158 ซม. น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2563
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.43
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : ช่างโยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.36

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมโยธา - สำรวจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
2. วิศวกร
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรโยธา
2. วิศวกรประเมินราคา
3. วิศวกรออฟฟิต
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2563  ถึง ตุลาคม 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอนช่างก่อสร้าง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : สอนรายวิชาช่างก่อสร้าง
วิชาประมาณราคก่อสร้าง
วิชาพื้นฐานงานสำรวจ
วิชาเขียนแบบก่อสร้าง
วิชาเทคนิคคอนกรีต
วิชาคำนวณและเขียนแผนที่

2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2564  ถึง พฤศจิกายน 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่ง : OE Engineer (civil)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ประมาณงานก่อสร้าง
จัดทำdaily weekly report
จัดทำแผนงาน s-cure
จัดทำprogressงาน

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กันยายน 2564  ถึง กันยายน 2564
สถาบัน : สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย
หลักสูตร : เจาะลึกกฎกระทรวง แผ่นดินไหว
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2564  ถึง สิงหาคม 2564
สถาบัน : สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย
หลักสูตร : การออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2564  ถึง สิงหาคม 2564
สถาบัน : สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย
หลักสูตร : เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ช่างเชื่อม

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ใบประกอบวิชาชีพสิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาโยธา
ได้รับรางวัล Best Presentation Award
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap