BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 427999]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 8 ธ.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 8 ธ.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 17 กรกฎาคม 2539 / อายุ 26 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 155 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2562
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.40
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดสังเวช
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.19

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ภูมิศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. อื่นๆ
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3. บุคคล - ฝึกอบรม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS
2. นักผังเมือง
3. งานธุรการทั่วไป
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2562  ถึง พฤศจิกายน 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : สำนักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : จัดการเอกสารทั่วไป
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2562  ถึง ธันวาคม 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 103/41 ซอยหมู่บ้านไกรสร ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. จัดทำแผนที่โครงการผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน และผังระบายน้ำ
2. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap