BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 428015]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 9 ธ.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 9 ธ.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 พฤษภาคม 2536 / อายุ 29 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 167 ซม. น้ำหนัก : 69 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2559
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.16
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนขามแก่นนคร
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.39

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ภูมิศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. อื่นๆ
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3. นำเข้า - ส่งออก - งานด้านต่างประเทศ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศศาสตร์
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานคีย์ข้อมูล
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2562  ถึง พฤศจิกายน 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 1473/4 อาคารโชติจินดา ซ.พัฒนาการ 31/1 ถ.พัฒนาการ, แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร, 10250
ตำแหน่ง : GIS Officer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - นำเข้าข้อมูลกายภาพในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล มาตราส่วน 1 : 4000 จังหวัดพังงา ศรีสะเกษ และปัตตานี
- จัดทำแผนที่ ข้อมูลด้านกายภาพเพื่อการวางผัง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกระบี่
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2561  ถึง ธันวาคม 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 15, ถ. พหลโยธิน แขวงพญาไท, เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่ง : GIS Officer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล มาตราส่วน 1 : 4000
- จัดทำแผนที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพเพื่อการวางผัง โครงการการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2560  ถึง กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : พญาไท พลาซ่า 128/121 อาคาร ชั้น 11 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่ง : GIS Officer (ภาพถ่ายออโธ)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - นำเข้าข้อมูลกายภาพในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มาตราส่วน 1 : 4000

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มกราคม 2559  ถึง เมษายน 2559
สถาบัน : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร : สหกิจศึกษา

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap