BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 428305]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 28 ธ.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ธ.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 20 กันยายน 2539 / อายุ 26 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 152 ซม. น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2562
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.16
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.16

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ภูมิศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. อื่นๆ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
2. นักภูมิสารสนเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2562  ถึง ตุลาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
ตำแหน่ง : ูผู้ช่วยช่างรังวัด
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ออกพื้นที่รังวัดตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดิน
2.ขึ้นต้นร่างฯ / ค้นต้นร่างฯ
3.ลงระวางแผนที่

2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2562  ถึง ธันวาคม 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
ตำแหน่ง : นักวิชาการภูมิสารสนเทศศาสตร์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (มาตรา 64)
2.ปฏิบัติงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า
3.ทั่วไป

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap