BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 428432]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 6 ม.ค. 2565)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ม.ค. 2565)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 กุมภาพันธ์ 2540 / อายุ 25 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ดอนเมือง, หลักสี่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน วัน เหตุผล ติดสัญญาจ้าง
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.28
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.97

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ภูมิศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
2. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. นักภูมิสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 25000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2563  ถึง กันยายน 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการ (นักภูมิสารสนเทศ)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : วิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราด้วยข่อมูลภาพดาวเทียม พร้อมสำรวจภาคสนามและจัดทำรายงานในโครงการ "การวิเคราะห์จำแนกพื้นที่ปลูกยางพาราด้วยข้อมูลระยะไกลในโครงการวิจัยระบบนวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารามวลชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดิน"
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2563  ถึง มิถุนายน 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : เลขที่ 901 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง (นักภูมิสารสนเทศ)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : สำรวจ พร้อมจัดทำแผนที่ อบรมการใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่ จัดทำ Training area ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 จัดเตรียมข้อมูลภูมิสารสนเทศและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2564  ถึง มกราคม 2565
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการ (นักภูมิสารสนเทศ)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่ยืนต้นยางพาราในการประเมินผลผลิตยางพาราตามช่วงอายุ ประเทศไทย และ วิเคราะห์ภาพดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อประมาณการผลผลิตข้าว และ อ้อย

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดี
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : พิธีกร

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - รางวัลทุนการศึกษานิสิตเรียนดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
- รางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
- นายกสโมสรนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
- ตัวแทนนิสิตนำเสนองานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ ระดับประเทศ
เรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแนวโน้มและการกระจายตัวของโรคสครับไทฟัส กรณีศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap