BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 428575]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 14 ม.ค. 2565)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ม.ค. 2565)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 มิถุนายน 2541 / อายุ 24 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2564
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.71

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ภูมิศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. อื่นๆ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2564  ถึง มีนาคม 2565
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 87 ม.7 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : สำรวจภาคสนามโดยใช้ gps เพื่อเก็บข้อมูลรายแปลง ป่า ขอบเขตหมู่บ้าน พื้นที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่นอกเขตสำรวจ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2564  ถึง ตุลาคม 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 164 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : จัดทำแนวเขตป่าชุมชนของจังหวัดลำพูน จัดทำแผนที่ป่าชุมชนของจังหวัดลำพูน
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2563  ถึง มีนาคม 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 164 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ตรวจสอบที่ดินที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รังวัดเพื่ออนุญาติให้ชาวบ้านทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำแผนที่สร้างฝายชะลอน้ำ ทำแผนที่ข้อมูลตำแหน่งแปลงที่ดิน Digitize แปลงที่ดินของชาวบ้าน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap