BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 430527]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 10 พ.ค. 2565)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 10 พ.ค. 2565)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 29 กรกฎาคม 2539 / อายุ 26 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : ในปี พศ. 2562
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขาวิชา : สัตวบาล
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.77
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขาวิชา : สัตวบาล
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.77

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : การเกษตร - การประมง - ปศุสัตว์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. เกษตร - ปศุสัตว์ - ประมง - เหมืองแร่
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. นักวิชาการส่งเสริมสุกรขุน-พันธุ์
2. สัตวบาลสุกรขุน-พันธุ์
3. นักวิชาการส่งเสริมสุกรขุน-พันธุ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2562  ถึง สิงหาคม 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : เลขที่ 225 หมู่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
ตำแหน่ง : สัตวบาลสุกรพันธุ์-เล้าคลอด
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : การจัดการภายในฟาร์ม โรงเรือน การจัดการอาหาร ยา วัคซีน ผสมเทียม ทำคลอด ตัดหู-หาง ทำธาตุเหล็ก ตอน ชั่งน้ำหนักหย่านมลูกสุกร จัดการแม่และลูกสุกรหย่านม ทำเอกสารรายวัน รายสัปดาห์ เอกสารแม่คลอด ลูกหย่านม

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 60 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap