BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 432301]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 21 มิ.ย. 2565)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 21 มิ.ย. 2565)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 21 เมษายน 2538 / อายุ 27 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 156 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 10 วัน เหตุผล
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.52
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : คณิต-อังกฤษ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.00

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
2. บุคคล - ฝึกอบรม
3. งานบริการทั่วไป - บริกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิชาการ
2. การศึกษา
3. บริการจัดการ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 18000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2562  ถึง มิถุนายน 2565
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : นักวิชาการประเมินผล
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : วิเคราะห์ข้อสอบ,สร้างข้อสอบ,วิเคราห์ข้อมูลการจัดสอบ,จัดทำรายงานผล การทดสอบ,จัดสอบ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap