BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 63324]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 ก.พ. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ก.พ. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 11 พฤษภาคม 2527 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 152 ซม. น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 60 วัน เหตุผล ยังศึกษาอยู่จบการศึกษาเดือนมีนาคม2550
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.25
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.82

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. จัดซื้อ - คลังสินค้า
3. เลขานุการ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2549  ถึง พฤษภาคม 2549
สถาบัน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร : Industrail Training (ฝึกงานอุตสาหกรรม)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : พ.ศ.2549-2550 ที่ปรึกษาสภานักศึกษา
พ.ศ.2548-2549รองประธานสภานักศึกษาฝ่ายพิจารณา
โครงการ และงบประมาณ
พ.ศ.2547-2548 คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ.2546-2547 สมาชิกชมรมพุทธศาสตร์
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap