BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 64317]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 มี.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 มี.ค. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 มกราคม 2516 / อายุ 50 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 185 ซม. น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ต้องลาออกก่อน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2536
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบันฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.40
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ช่างอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชา : ออกแบบสิ่งทอ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.3

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. เสื้อผ้า - ช่างแพทเทิร์น - ดีไซด์เนอร์
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรควบคุมการผลิต/I.E
2. วิศวกรรมเครื่องทอ
3. เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 27500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 13 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : 2537  ถึง  2538
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : สาธุประดิษฐ์
ตำแหน่ง : Designer & Art
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : 2538  ถึง  2539
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : สุขสวัสดิ์ 14
ตำแหน่ง : Printing Designer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : 2539  ถึง  2544
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : จักรวรรดิ์ สำเพ็ง
ตำแหน่ง : Textile Designer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ได้รับรางวัลประกวดออกแบบลายผ้า Jacquard Prism Award 2001ของกรมส่งเสริมการส่งออก
ได้รับรางวัลประกวดออกแบบลายผ้าไหมพิมพ์ลาย Thai silk Printing 2001 ของส่วนอุตหสาหกรรมสิ่งทอ กรมอุตสาหกรรม
สามารถใช้โปรแกรมออกแบบลายพิมพ์ผ้า ทอผ้า ถักผ้า ทางด้านสิ่งทอได้ เข้าใจระบบการพิมพ์ผ้า และพิมพ์กระดาษ และการใช้เครื่องมือต่างๆสามารถและเข้าใจระบบการพิมพ์ผ้า DIGITAL PRINT TEXTILE ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์โดยตรง Small lot และ Production
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap