BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 67639]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 9 มี.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 9 มี.ค. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 เมษายน 2522 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 155 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ต้องมีการถ่ายงาน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2545
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีสุรนารี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.53
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : รร.กันทรวิชัย
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.6

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 18000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2546  ถึง มีนาคม 2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : เลขที่ 200 หมู่4 ชั้น 9 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ตำแหน่ง : วิศวกร
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ดูแลระบบบริหารและการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ (ระบบ PMS)
2.ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งรายงานเรื่อง การแก้ไขเหตุเสียและรายได้ของโทรศัพท์สาธารณะ
3.ติดต่อประสานงานกับ TOT ในเรื่องการแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบโทรศัพท์สาธารณะ การตรวจรับงาน และการเปิดเช่าเครื่อง
4.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา รวมทั้งจัดทำเอกสารสั่งจ้าง ต่างๆ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2546  ถึง เมษายน 2546
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : จัดเตรียมเนื้อหาการสอน และประสานงานโครงการวิจัย

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ตุลาคม 2547  ถึง ตุลาคม 2547
สถาบัน : จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) JTS
หลักสูตร : การทำงานเป็นทีม
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2549  ถึง พฤษภาคม 2549
สถาบัน : จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) JTS
หลักสูตร : การบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวัง
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2549  ถึง มิถุนายน 2549
สถาบัน : จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) โดย อ.จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร : การคิดเป็นระบบและการตัดสินใจ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skills)
- MS-Word
- MS-Excel
- MS- Power Point
- Internet
- Microsoft SQL Server


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap