BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 76060]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 6 มี.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 6 มี.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 11 ธันวาคม 2526 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 153 ซม. น้ำหนัก : 66 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.73
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสูงเนิน
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.56

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิศวกร
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เขียนแบบ
2. ออกแบบ
3. วิศวกร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 37500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 10 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2550  ถึง พฤศจิกายน 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 1/22-23 ชั้น 11 อาคารบางนาธานี
ซอย บางนา-ตราด 34 เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
ตำแหน่ง : AutoCad Detailing Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - เขียนแบบ วิเคราะห์แบบ ตรวจสอบแบบ งานวิศวกรรม งานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ งานเครื่องกล PLATEWORKS DUCTWORKS 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD
- ตรวจสอบภาพวาดเพื่อให้มีความถูกต้อง
- ให้คำแนะนำทางเทคนิคกับผู้มีประสบการณ์น้อย
- โต้ตอบกับเจ้านาย และ วิศวกรโครงการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
- ให้คำปรึกษา และให้การฝึกอบรมแก่ผู้มีประสบการณ์น้อย
- เตรียมภาพวาดตามข้อกำหนดในการออกแบบ
- ตรวจสอบภาพวาดของนักเขียนแบบคนอื่นๆ และแนะนำการปรับปรุงที่จำเป็น
- จัดเตรียมข้อมูลวัสดุสำหรับการสั่งซื้อ
- ปรับเปลี่ยนภาพวาดตามคำสั่งการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
- ทำงานร่วมกับวิศวกรโครงการเพื่อแก้ไขภาพวาดเพื่อกำจัดข้อผิดพลาด
- ศึกษา design, production order, new project fact sheet, quote letter, purchase order, specification และ scope ของโครงการ
- อ่าน และ clear E-mail inbox และ outbox กับเจ้านาย
- จัดเตรียม SKQ และ RFI ในระหว่างการทำงาน
- จัดเตรียม title block, file และ folder ของโครงการ
- จัดเตรียม SK (Material, Drawing Number, Paint & Connection) ของโครงการ
- จัดเตรียม Schedule (Detailing Planning) ของโครงการ
- ประมาณ จำนวน sheet และ ชั่วโมงการทำงานของโครงการ
- รวบรวมจำนวน drawing เมื่อเสร็จโครงการ
- จัดเตรียม ข้อมูล และ เอกสารการส่งงานให้กับลูกค้า
- จัดเตรียม approval log และ CCR log เมื่องานมีการแก้ไข
- จัดเตรียม Catalog Hardware สำหรับโครงการ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม : AutoCAD 2D & 3D, Visual LISP for AutoCAD, Navisworks Simulate, Debut Video capture Software, Windows Movie maker, Microsoft Word, Microsoft Excel, PDFill PDF Tools, PDF-XChange Viewer และ AutoPOL G2

- มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม
- มีความสามารถในการบริหารจัดการเวลา
- มีความสามารถในการโต้ตอบและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม
- มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานส่วนบุคคล
- มีความสามารถในการฝึกอบรม
- มีความสามารถในการใช้ Parametric, Dynamic Blocks, Tool Palettes, CUI (User Interface), Hyperlink, Field และ Attribute Definition ในโปรแกรม AutoCAD
- สามารถเขียนโปรแกรม AutoLISP
- มีความรู้ของการกำหนดคุณลักษณะที่มีอยู่ใน AutoCAD


  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : โครงการ / ผลงาน : PLANT DANIAL U1 SOCO Ductwork, NRG CANAL GE POWER Ductwork, GRP MADISON AMEC FW Buckstay, SO CO PLANT BARRY HAMON EP Penthouse Roof, BUCK B&W MEGTEC PJFF Manifold, HILTON DYNAMICS STACK, Dennis 20 Bemberg Hopper STR, Dennis 21 Redbud Pump Station, Nutrien HAMON RC Hopper, HF LEE B&W MEGTEC PJFF Manifold, LG&E Mill Creek UCC SFC-CDR Hopper, Mt Strom UCC SURGE TANK, OKEECHOBEE NOOTER STACK, LG & E TRIMBLE COUNTY COMMONWEALTH SILOS ROOF STEEL, GE BIRDSBORO POWER ALSTOM HRSG Project, SHERMAN NEM PLATFORM, GEORGIA POWER UNIT 4 ASH OVERFLOW TANKS, DENNIS 6 Protech Powder ALS Company MISCS, ASARCO ASARCO HAYDED DUCTWORK, DENNIS 10 SEPW PLATE GIRDER, DENNIS 11 GREER STAIRS, NEARMAN CREEK UCC SILO, NIPSCO MICHIGAN UCC CONVERYOR TROUGH, Dennis 15 FIVES SILOS SEPW Filter, DUKE GIBSON UCC Surge Tanks, ALABAMA POWER UCC SILO, DUKE CAYUGA UCC Surge Tanks, SHERMAN NEM PLATFORM, ASARCO HAMON HOPPERS, NGR PETRA NOVA KIEWIT Absorber, PLANT GORGAS Unit 10 Air Preheater SOCO Ductwork, Exxon Mobil HAMON ESP Side Frame, Dominion ALSTOM HRSG Casing, AEP Northeashtern Allen-Sherman-Hoff Silo, Common Wealth AEP Welsh Unit 1 & 3 Dynamic INC STACK, Edgewater Andritz CFB Absorber, Edgewater Andritz Baghouse, Widcat Point Alstom HRSG Casing, Plant Daniel-SOCO Ductwork, Gorgas SOCO Ductwork, Boswell Alstom Baghouse, ASBURY Alberici Ductwork, KCP&L Hamon Fabric Filter Roof Plate, LG & E Zachry Ductwork, Port Arthur TX, LA Cygne HAMON BAGHOUSE, Warren County-ASTOM HRSG, KCP&La Cygne-Hitachi-SCR, Monticello additional, Longview, Gaston- B&W Baghouse, Gorgas- B&W Baghouse, LUMINANT Four Ductwork, Baldwin Unit 2 S&L Ductwork, John Holland-NCIG, PNG Project, Reliant Energy – Alstom, Kemper County, Manatee unit2-Siemens-EP, Oak Grove Steam URS Agitator Nozzle, BURSA, Westar Jeffrey Energy, St Charles LA, Nipsco - S&L Duct work & Plant Daniel Inlet Duct ADVATECH

เกียรติประวัติ : โครงการถุงยาพอเพียง, กิจกรรมอาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท, โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน, โครงการ SML อำเภอสูงเนิน, มทส. อาสาช่วยชีวิต, เดินเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในวันหัวใจโลก, ประธานหอพักนักศึกษาหญิง มทส., ดุริยางค์, เกรดเฉลี่ยสูงสุด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการนักเรียน, ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย ในคณะกรรมการนักเรียน, ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมในคณะกรรมการนักเรียน, ประธานคณะสีในคณะกรรมการนักเรียน, ผู้ช่วยกิจกรรม โครงการเข้าค่ายศิลปะ, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 วิชาศิลปศึกษา, ร่วมแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ, สำเร็จหลักสูตรพลร่มสัมพันธ์ ศูนย์สงครามพิเศษ, ผ่านการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว นครราชสีมา, รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ผ่านการฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบกำลังใจขั้นพื้นฐาน ของอาสาช่วยรบทหารพราน นครราชสีมา, รับรางวัลระดับดีจากการแข่งขันจิตรกรรมไทยลายเส้น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 41 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, รับรางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมไทยลายเส้นประเภทลายไทย (ตัดเส้นไม่ลงสี) ในงานแข่งขันทักษะวิชาศิลปศึกษา นครราชสีมา, เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อม, ผ่านการทดสอบกระโดดหอสูง 34 ฟุต กองบิน 1 นครราชสีมา, สอบได้ลำดับที่ 20 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการตามโครงการสรรสร้างช้างเผือกสูงเนิน

บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap