BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 79793]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 23 ธ.ค. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ธ.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 กันยายน 2526 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ทหารกองหนุน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ)
วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.70
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.45

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร,, โทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิกส์ , สื่อสาร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2550  ถึง สิงหาคม 2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 869/203 ซ.สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร. 02-746-0306
(หน้าร้าน เสรีเซ็นเตอร์ชั้น 2 โซน IT) 02-730-6140-1
โทรสาร 02-746-0306 ศูนย์บริการลูกค้า 08-4156-1144
ตำแหน่ง : Sale Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร CCTV
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2549  ถึง มิถุนายน 2549
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : บริษัท ไอทีวี จำกัด ( มหาชน )
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.(0) 2791-1000 โทรสาร (0) 2791-1010
ตำแหน่ง : ฝึกงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ITV
ฝ่ายวิศวกรรม แผนกซ่อมบำรุงและพัสดุเทคนิค
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2546  ถึง พฤศจิกายน 2546
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ชุมสายโทรศัพท์พระประแดง
ตำแหน่ง : ฝึกงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : เชื่อมต่อสายโทรศัพท์
ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Microsoft Office
Visio
VB Visual Basic
Internet
โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วงจรกรองผ่านความถี่ที่ใช้ไมโครสตริปแบบวงจรเปิด
Microstrip Bandpass Filter Using Open Loop Resonetor
ศึกษาทฤษฎี วิธีการวิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างวงจรกรองความถี่แบบต่างๆ เพื่อใช้ในย่านความถี่สูง ( High Frequency)
1.วงจรเรโซเนเตอร์ชนิด 2 แฮร์พิน
2.วงจรเรโซเนเตอร์วงแหวนแบบวงรอบเปิดชนิดต่อเรียงกัน
3.วงจรเรโซเนเตอร์วงแหวนแบบวงรอบเปิดชนิด 2 วง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap