BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,622 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 28 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2565 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาเอก 12 12
ปริญญาเอก1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฟาร์มไก่ , หัวหน้าฟาร์ม , ควบคุมฟาร์มไก่ อัพเดท 14 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเครื่องปรับอากาศ อัพเดท 11 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร้อยเอ็ดวิทยาลัยวิทย์ คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขายอุปกรณ์ IT , งานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก , งานบริการ อัพเดท 26 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ / แม่สะเรียงบริพัตรศึกษาวิทย์ - คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , คลังสินค้า , การผลิต อัพเดท 20 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านไผ่วิทย์-คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลฟาร์ไก่พ่อเเม่พันธ์ุ , สัตวบาลฟาร์ไก่เนื้อ , สัตวบาลส่งเสริม อัพเดท 13 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสัตวศาสตร์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริมสุกรขุน-พันธุ์ , สัตวบาลสุกรขุน-พันธุ์ , นักวิชาการส่งเสริมสุกรขุน-พันธุ์ อัพเดท 10 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สัตวบาล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัตวบาล


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานดูแลส่วนสัตว์ , พนักงานดูแลสัตว์น้ำ , ทำความสะอาด อัพเดท 4 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , พยาบาลสัตว์ , การตลาด อัพเดท 29 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , Sale อัพเดท 27 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สัตวศาสตร์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale , สัตวบาล , ส่งเสริมเกษตร อัพเดท 19 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน สัตวศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 9 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เทศบาล1ศรีเกิด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทศบาล1ศรีเกิด


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 23 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสัตวศาสตร์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์ขายสินค้า อัพเดท 9 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาการเกษตร


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 5 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GIS & RS
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาภูมิศาสตร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการเกษตน อัพเดท 2 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ทั่วไป


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการขาย , ส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 8 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัฒนา​ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมวิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลสัตว์ , สัตวบาล , ทำงานในสวนสัตว์ อัพเดท 23 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาขัยสนสามัญ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฟาร์ม อัพเดท 20 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช(ม.ราชมงคล) สัตวศาสตร์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แอดมิน ประสานงาน , สัตวบาล อัพเดท 18 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 332    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap