BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 559 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BarryAnado , BarryAnado , BarryAnado อัพเดท 9 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปวช. BarryAnado BarryAnado
ต่ำกว่ามัธยมBarryAnadoBarryAnado


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ninaku69 , meagankr4 , beatriceqy16 อัพเดท 24 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี theresahq60 isabellewa4
ปริญญาตรีpattygc1katrinask18


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , จัดซื้อวิศวกรรม , เจ้าหน้าที่ประสารงานฝ่ายผลิต อัพเดท 21 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอู่ทองวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 20 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิศวกรรมเกษตร


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : jimmyzy3 , kaseyku60 , alfredwx16 อัพเดท 17 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. lucyfl3 tiane4
ปริญญาตรีelmabg18jameshd60


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Skorocoath , Skorocoath , Skorocoath อัพเดท 16 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Skorocoath Skorocoath
ปวส.SkorocoathSkorocoath


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GeorgeFurse , GeorgeFurse , GeorgeFurse อัพเดท 13 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , แพทย์ พยาบาล เภสัช , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี GeorgeFurse GeorgeFurse
ปริญญาตรีGeorgeFurseGeorgeFurse


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Raymondnog , Raymondnog , Raymondnog อัพเดท 12 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 50 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี Raymondnog Raymondnog
ปวส.RaymondnogRaymondnog


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Alberttix , Alberttix , Alberttix อัพเดท 9 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Alberttix Alberttix
ปริญญาตรีAlberttixAlberttix


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : optompira , optompira , optompira อัพเดท 8 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาโท optompira optompira
ปวส.optompiraoptompira


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jorgebed , Jorgebed , Jorgebed อัพเดท 8 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี Jorgebed Jorgebed
ปริญญาเอกJorgebedJorgebed


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : StuartBug , StuartBug , StuartBug อัพเดท 4 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : สตูล
ปวส. StuartBug StuartBug
ปวช.StuartBugStuartBug


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : system oprition , system oprition , system oprition อัพเดท 29 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : น่าน
ปริญญาโท system oprition system oprition
ปริญญาโทsystem opritionsystem oprition


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PeterDobre , PeterDobre , PeterDobre อัพเดท 28 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท PeterDobre PeterDobre
ปวช.PeterDobrePeterDobre


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : jessemw4 , winnieil60 , jeannetp16 อัพเดท 27 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี jackeg2 carlawt16
ปวช.jamesna3melissaxi69


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : glazarupro , glazarupro , glazarupro อัพเดท 21 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาเอก glazarupro glazarupro
ปวช.glazaruproglazarupro


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rix , rix , rix อัพเดท 20 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : ตรัง
ปวส. rix rix
ปวส.rixrix


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RobertVubre , RobertVubre , RobertVubre อัพเดท 20 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปวส. RobertVubre RobertVubre
ปวส.RobertVubreRobertVubre


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DennisIsOle , DennisIsOle , DennisIsOle อัพเดท 20 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 40 จังหวัด : ปัตตานี
ปวช. DennisIsOle DennisIsOle
ปริญญาโทDennisIsOleDennisIsOle


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Rocraps , Rocraps , Rocraps อัพเดท 12 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : มหาสารคาม
ต่ำกว่ามัธยม Rocraps Rocraps
ต่ำกว่ามัธยมRocrapsRocraps


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap