BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,621 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย อัพเดท 7 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ พืชศาสตร์-พืชสวน


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , ธุรการ อัพเดท 27 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริมสุกรขุน-พันธุ์ , สัตวบาลสุกรขุน-พันธุ์ , นักวิชาการส่งเสริมสุกรขุน-พันธุ์ อัพเดท 24 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สัตวบาล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัตวบาล


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 22 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สตูล
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาตร์
ปริญญาตรี


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน , ลูกจ้าง อัพเดท 21 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. รัษฎา


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหารงานขาย อัพเดท 14 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ( เกษตร )


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกษตร อัพเดท 26 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ วิทยาเขตกำแพงแสน พืชไร่นา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีวิทยาวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 11 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 11 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 11 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลส่งเสริมสุกร , สัตวบาลฟาร์มสุกร อัพเดท 9 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์ เอกการผลิตสุกร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฟาร์มไก่ , หัวหน้าฟาร์ม , ควบคุมฟาร์มไก่ อัพเดท 14 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทย์-คณิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเครื่องปรับอากาศ อัพเดท 11 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร้อยเอ็ดวิทยาลัยวิทย์ คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขายอุปกรณ์ IT , งานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก , งานบริการ อัพเดท 26 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ / แม่สะเรียงบริพัตรศึกษาวิทย์ - คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , คลังสินค้า , การผลิต อัพเดท 20 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านไผ่วิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลฟาร์ไก่พ่อเเม่พันธ์ุ , สัตวบาลฟาร์ไก่เนื้อ , สัตวบาลส่งเสริม อัพเดท 13 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสัตวศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานดูแลส่วนสัตว์ , พนักงานดูแลสัตว์น้ำ , ทำความสะอาด อัพเดท 4 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , พยาบาลสัตว์ , การตลาด อัพเดท 29 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , Sale อัพเดท 27 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สัตวศาสตร์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale , สัตวบาล , ส่งเสริมเกษตร อัพเดท 19 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน สัตวศาสตร์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 332    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap