BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,621 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าสำรวจ , นักวิจัย , บาริสต้า อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรกรวิทยาเขตกำแพงแสน พืชไรนา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายภูเวียงวิทยาคมวิทย์ - คณิต


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานขายอาหารสัตว์ อัพเดท 19 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สัตวศาสตร์


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวแพทย์ , ผู้ช่วยสนับสนุนด้านการขาย อัพเดท 13 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายขาย , พนักงานขาย , พนักงานส่งเสริมการขาย อัพเดท 9 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป , นักวิชาเกษตร , นักส่งเสริม อัพเดท 6 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัมนาการส่งเสริมและนืเทศศาสตร์เกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้การพัมนาการส่งเสริมและนืเทศศาสตร์เกษตร


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ , นักวิชาการ , นักส่ง อัพเดท 5 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทรัพยากรเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทย์-คณิต


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC QA , พนักงานจัดซื้อ , พนักงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ,สินค้า อัพเดท 1 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การแระมงและทรัพยากรทางน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียาภัยวิทย์คณิต


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 29 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางทะเล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่วิทย์ คณิต


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , แคทเชียร์. คิดเงิน ทั่วไป อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. มหาวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี พังงา การเกษตร


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธรุการ , พนักงงานPart time , พนักงานธนาคาร อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมอทักษิณสงขลา การบัญชี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงการบัญชี


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งาน part-time อัพเดท 27 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สัตวศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีเกษตรกรรม


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing executive อัพเดท 26 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พืชสวน


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน Cashier , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 26 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ประชาสัมพันธ์ , งานเอกสาร อัพเดท 24 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีพฤฒาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , สัตวบาล , เจ้าหน้าที่บุคคล อัพเดท 24 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยวิทย์-คณิต


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่แปลงผลิต , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย , ฝ่ายขาย อัพเดท 24 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พืชไร-นา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประเทียบวิทยาทานศิล์ป-คำนวณ


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการหมู่บ้าน , ภูมิทัศน์ อัพเดท 23 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีสิงห์บุรีพืชสวนประดับ


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักเสิร์ฟ อัพเดท 21 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.เต่างอย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.บ้านหนองเขิน


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการ อัพเดท 21 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง อัพเดท 21 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 332    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap