BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,617 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครสวรรค์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทั่วไป


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร อัพเดท 28 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พืชศาสตร์ (ไม้ผล)


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริม , เจ้าหน้าธุรการ , เจ้าหนควบคุมฝ่ายผลิต อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรบือวิทยาคารวิทย์-คณิต


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพลีลาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริหารฟาร์ม , ส่งเสริมการเกษตร , หัวหน้าเกษตรประจำฟาร์ม อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : พังงา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตพืช


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาคารวิทย์-คณิต


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน lab สี อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ทุ่งศรีอุดม


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ พืชศาสตร์
ปวส.พืชศาสตร์


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้เกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฎัฏจันทร์เกษม เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาวิทย์-คณิต


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , สัตวบาลส่งเสริม , สัตวบาล อัพเดท 19 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Admim , ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ อัพเดท 18 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีเกษตรกรรม


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาคณิตรศาตร์


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักการเกษตร อัพเดท 16 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเกษตรศาสตร์


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 11 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงานโครงการ , จัดซื้อ อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายเงินสด อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปางวิทย์-คณิต


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานเกษตรอินทรีย์ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดสิค้า อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสวัสดี -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวัสดี-


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการด้านสุขภาพ , ธุรการ , นักวิชาการด้านประมง/ชีวเคมี อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 52 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาเกษตรสาสตร์ ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 331    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap